Her ilçeye psikiyatri ocağı kuruluyor!
kategoriHer ilçeye psikiyatri ocağı kuruluyor!

Her ilçeye psikiyatri ‘ocağı’ kuruluyor!

Sağlık Bakanlığı, psikiyatrik hasta sayısındaki artış ve mevcut bölge hastanelerinin yetersizliği üzerine yeni bir uygulama kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı, psikiyatrik hasta sayısındaki artış ve mevcut bölge hastanelerinin yetersizliği üzerine yeni bir uygulama kararı aldı. Buna göre, her il ve ilçe hastanelerinde 5 yataktan başlamak üzere psikiyatrik bakım servisleri kurulacak.

Hastaların sevkleri acil durumlarda 112 ile sağlanacak. Sağlık Bakanlığı ruh hastalarının sevk ve takipleri ile ilgili genelgede değişiklik yaptı. 8 bölge hastanesinin ruh sağlığı tedavisi ile ilgili taleplere yetişememesi nedeniyle özetle şu kararlar alındı:

SEVK 112'DEN

-"Her il ve ilçe hastanelerinde, en az 5 yataklı akut psikiyatrik bakım için uygun psikiyatri servisleri oluşturulacak.

-Hasta sevklerine, ancak hastanın bulunduğu yerde tedavi imkanı olmaması durumunda, son seçenekolarak başvurulacak.

-Ağır ruhsal bozukluklarda, hastalığın alevlenmedönemleri 'psikiyatrik acil durum' biçiminde değerlendirilecek ve hastaların acil yardım hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacak.

-Psikiyatrik acil durumlarda, sahadan hastaneye hasta sevki 112 acil servisler yapacak. Zorunlu hallerde, hastaneye ait ambulans veya hasta nakil aracıyla sevk işlemi gerçekleştirilecek.

-Sevkinde zorunluluk görülen hastalar, ilk tıbbi müdahalesi yapılıp mümkün ölçüde stabilizasyonu sağlanarak sevk edilecekler.

-Sevk sırasında hastaya uygulanabilecek tıbbi işlemler hakkında nakil ekibine bilgi verilecek.

-Acil serviste yapılan tıbbi işlem ve önerilerin yer aldığı epikriz teslim edilecek.